Radnice v Trhových Svinech

21.1.2003

Admin

Jedním z důkazů toho, že naše společnost je expertem nejen na velké projekty, ale že skvěle zvládá i projekty rozsahem menší, jsou práce, které provedli pracovníci divize 1 pod vedením stavbyvedoucího ing.Miroslava Pelecha a mistra Oldřicha Jakla v Trhových Svinech nedaleko Českých Budějovic. 

V krátkých termínech jsme provedli jednak rekonstrukci staré radnice (duben-červen 2002), kde se jednalo o rekonstrukci přízemí, která byla ztížena tím, že obvodové zdi radnice jsou dva metry silné, jednak jsme provedli stavbu nové radnice (první výkop byl 8.srpna a kolaudace proběhla 16.prosince 2002). Ani v tomto případě se nejednalo o rutinu. Místo pro novou radnici bylo vybráno nedaleko staré, na parkovišti přiléhajícímu k náměstí. Při výkopu bylo objeveno sklepení starého objektu, naštěstí pro stavbaře ale přivolaný archeolog dovolil po ohledání místa pokračovat v pracích dále. Rychlost našich prací je jistě třeba ocenit i vzhledem ke zdržení, která způsobily povodně a k náročnosti provádění monolitických stropů na stavbě nové radnice. 

15.ledna 2003 proběhlo slavnostní otevření obou radnic. Starosta města ing.Radislav Bušek vyslovil naprostou spokojenost s prací společnosti HOCHTIEF VSB a před přítomným generálním ředitelem ing.Václavem Matyášem, zástupci divize 1, primátorem Českých Budějovic Dr.Miroslavem Tetterem, ředitelem Krajského úřadu Dr.Janem Stráským a dalšími hosty vyzdvihl především operativnost a smysl pro detail, které projevil mistr Oldřich Jakl.