Řádná valná hromada HOCHTIEF VSB a.s.

3.6.2003

Admin

Letošní řádná valná hromada naší společnosti se konala ve středu 2.6.2004 v prostorách hotelu Olympik, v Praze 8 – Libni. Pořad valné hromady byl standardní. Generální ředitel společnosti Ing. Václav Matyáš informoval o průběhu roku 2003 ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné účetní závěrce a návrhu rozdělení zisku. Člen dozorčí rady pan Petr Janoušek prezentoval Zprávu dozorčí rady společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2003 byla valnou hromadou schválena, stejně tak jako návrh představenstva, schválený dozorčí radou, na rozdělení zisku. Na základě tohoto návrhu schválila valná hromada rozdělení zisku včetně výplaty dividend a to ve výši 120,- Kč brutto na 1 akcii. Majoritního vlastníka HOCHTIEF AG na valné hromadě zastupovala Dr. Petra Beckefeld, z více než 2000 minoritních akcionářů se dostavili dva. Na řádný průběh valné hromady dohlížel notář JUDr. Kulík. Po ukončení programu valné hromady následovalo letošní druhé zasedání dozorčí rady společnosti. Obě akce proběhly ke spokojenosti všech účastníků.