HOCHTIEF VSB významně přispívá k modernizaci a rozšíření letiště v Praze - Ruzyni

17.9.2003

Admin

Zástupci vedení společností Česká správa letišť s.p. (investor projektu), HOCHTIEF VSB a.s. a ŽS Brno a.s. (sdružení dodavatelů stavby) se dnes ráno setkali při slavnostním podpisu smlouvy na realizaci Prstu C Terminálu sever 2 mezinárodního letiště v Praze - Ruzyni. 

Prst C je pokračováním koncepce nástupních prstů A a B a jeho specifikem je oddělení cestujících na příletu a odletu v rámci tzv. Schengenských dohod. 
Prst C je navržen jako třípodlažní objekt a je přímo napojen na Terminál 2 Sever a se spojovacím objektem propojen rampou. Zastavěná plocha představuje 8 050 m2. 
Kromě samotného Prstu C je předmětem díla také výstavba souvisejících objektů, jako např. 10 nástupních mostů pro cestující, rozvodů instalací a médií nebo rozšíření stávající čistírny odpadních vod, což bude mít mimo jiné pozitivní vliv na životní prostředí v okolí letiště. Kompletní dodávka dosahuje objemu více než 1 miliardy Kč. 

Realizací tohoto projektu HOCHTIEF VSB velmi významným způsobem přispívá k modernizaci a rozšíření kapacit a služeb pražského letiště: firma letos v červenci zahájila výstavbu Národního centra Řízení letového provozu v Jenči, naopak ke konci se chýlí stavba Cargoterminálu pro ČSA, která má být dokončena letos v prosinci.