HOCHTIEF VSB slavnostně předal nový areál Cargo ČSA

20.1.2004

Admin

Ve čtvrtek 15. ledna odpoledne se konalo slavnostní předání nově vybudovaného areálu Cargo ČSA. Mezi mnoha pozvanými nechyběli např. prezident Českých aerolinií a.s., Ing. Tvrdík, ředitel ČSA Cargo Ing. Slavík, Ing. Arch. Nikodém, zástupci Ministerstva dopravy apod. Za HOCHTIEF VSB jako dodavatele stavby promluvil generální ředitel Ing. Matyáš. 

HOCHTIEF VSB dokázal realizovat tuto stavbu během 1 roku. Stavební práce byly zahájeny počátkem ledna 2003 a dokončeny v polovině prosince téhož roku. Stavba byla nároční mj. právě zahájením v zimním období a uvedenou krátkou dobou výstavby. 
Součástí stavební dodávky bylo provedení vlastního objektu a souvisejících ploch (letištní odbavovací plocha, komunikace, parkoviště), napojení na inženýrské sítě, oplocení a sadové úpravy. 

Nový areál se stavěl z důvodu zajistit náhradu za stávající objekty Cargo T2, T3 a objekt DHL, které musí být zrušeny, aby bylo možné zahájit výstavbu nového letištního terminálu Sever 2. Areál Carga bude zajišťovat odbavování přepravovaného zboží, předpokládaná kapacita je 60 tisíc tun ročně. Celková zastavěná plocha tvoří 14 250 m2, obestavěný prostor cca 179 000 m3 a areál může využívat až 200 nájemců. 
Objekt je situován ve východní části letiště, po levé straně příjezdové komunikace. 
Tvoří ho následující části (s uvedením popisu stavebně-technického řešení): 

1) administrativní část (prefabrikovaný železobetonový skelet s předpínanými stropními panely). Obvodový plášť administrativní části je tvořen jednak prosklenou rastrovou fasádou a jednak sendvičovými panely s polyuretanovou pěnou a plastovými okny. 

2) provozní část tvoří 3 ocelové haly o různých výškách a rozponech (až 45m), které slouží vlastnímu provozu a skladování. Obvodový plášť hal se skládá ze sendvičových panelů s polyuretanovou pěnou, okna jsou plastová. 

Objem stavební dodávky činí .... 
Terminál Cargo ČSA zahájil provoz 12.ledna 2004.