HOCHTIEF VSB - generální dodavatel IATCC Praha

16.7.2004

Admin

České Řízení letového provozu reaguje na zvyšování hustoty letového provozu projektem Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC Praha), který je největší investicí v historii podniku. Náklady na vybudování střediska představují 1,2 miliardy korun, investice do technologického vybavení činí dvě miliardy. Polovinu celkových nákladů financuje ŘLP z vlastních zdrojů, druhá polovina je kryta bankovním úvěrem od Komerční banky. Generální dodavatel, společnost HOCHTIEF VSB, zahájil stavbu v červenci minulého roku, samotné nasazení nového střediska do provozu je plánováno na konec roku 2006.