HOCHTIEF VSB dokončil Domov důchodců Máj v Českých Budějovicích

19.12.2003

Admin

V říjnu roku 2002 zahájil HOCHTIEF VSB a.s. práce na přestavbě bývalého hotelu Máj v Českých Budějovicích na domov důchodců. Stavba byla úspěšně dokončena a dnes po poledni předána do rukou investora – statutárního města České Budějovice. Slavnostního předání se účastnili mj. primátor města p. Tetter, zástupci radnice a Krajského úřadu Jižních Čech. Za generálního dodavatele stavby pak např. obchodní ředitel Ing. Ullmann a ředitel divize 1, která stavbu realizovala, Ing. Vitha. 

Původní hotel Máj se skládal ze dvou objektů: z dvoupodlažního skeletu (zázemí kuchyně, restaurace a ostatních komerčně využívaných prostor) s nástavbou strojovny vzduchotechniky v úrovni třetího podlaží, a z novější čtyřpodlažní zděné části (hotelové ubytování). Projekt přestavby řešil přístavbu, nástavbu a demolice těchto objektů. Zdemolována byla nástavba strojovny vzduchotechniky, na dvoupodlažním skeletu byla provedena nástavba dvou pater a přistavěn byl čtyřpodlažní zděný blok. V novější části byly provedeny minimální úpravy dispozic. 

Technickou zajímavostí a zároveň podmínkou nástavby stávajícího skeletu bylo provedení vyztužení všech sloupů pomocí válcovaných profilů a asi 170 ks mikropilot. 
Cena projektu se pohybuje v úrovni 128 mil. Kč včetně DPH. 
Důchodci v Českých Budějovicích nový domov důchodců přivítají s radostí a od magistrátu je velmi sympatické, že myslí také na starší spoluobčany, kterým se touto cestou snaží jejich život usnadnit.