HOCHTIEF VSB a.s. úspěšný v projektech EU

7.3.2003

Admin

Dne 6.března 2003 HOCHTIEF VSB a.s. zastoupený obchodním ředitelem ing.Alešem Ullmannem a ředitelem divize 1 ing.Ondřejem Vithou podepsal smlouvu, kterou se stal dodavatelem díla „Rezervní přívod z nádrže Římov na úpravnu vody Plav“. 

Dílo v hodnotě 37 mil. Kč má napravit škody napáchané během povodní v minulém roce řekou Malší, jde o zajištění pitné vody pro obyvatelstvo Českých Budějovic a širokého okolí. Finanční prostředky na celou akci pocházejí od EU, konkrétně z programu ISPA. Investorem akce je Jihočeský vodárenský svaz, na realizaci a finanční toky pak dohlíží Státní fond životního prostředí. Práce začnou 20.března 2003 a skončí v září 2003. 
Úspěch HOCHTIEF VSB a.s. ve výběrovém řízení na projektu EU je důkazem vysoce profesionálního standardu práce a potvrzením zkušeností, které získal za desetiletí práce na vodohospodářských a ekologických projektech.