HOCHTIEF-VSB a.s. se podílí na likvidaci následků povodňových škod

16.8.2002

Admin

Praha, 16. srpna 2002 – Společnost HOCHTIEF VSB a.s. aktivně pomáhá při ochraně před záplavami. Úzce spolupracuje s několika krizovými štáby, s řídícími pracovníky Povodí Vltavy a Labe a nabízí pomoc i dalším institucím. Je schopna zabezpečit opravy průmyslových, občanských a bytových staveb, inženýrských sítí, čistíren odpadních vod, komunikací, chodníků a mostů. Je připravena rovněž zajistit statické posudky a projektová řešení ve velmi krátké lhůtě. 

V Ústeckém kraji usiluje v současné době společnost HOCHTIEF VSB a.s., ve spolupráci se Správou a údržbou silnic v Litoměřicích a dalšími dobrovolníky, o zpevnění mostu v Roudnici nad Labem tak, aby mohl zůstat v provozu. Na místě jsou 2 buldozery, které nahrnují navážený materiál k nájezdu na most, nákladní auta bez ustání vozí zpevňovací materiál z nedalekého lomu. Podle slov Ing. Ivo Perny z Referátu dopravy a silničního hospodářství v Litoměřicích jsou zatím kapacity stavebních strojů i zásoby materiálu dostatečné. 

V Jihočeském kraji je prioritou především práce na zprovoznění čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích. Ta byla povodněmi kompletně zaplavena a České Budějovice se tak na krátkou dobu ocitly bez čističky. 1. Jihočeská vodárenská společnost ve spolupráci se společností HOCHTIEF VSB a.s. a dalšími zúčastněnými firmami nyní upírají veškerou energii k likvidaci všech škod. Už v průběhu včerejšího dne byla obnovena průtočnost čistírny. Celková likvidace škod bude ovšem podle ing. Kratochvíla, ředitele 1. jihočeské vodohospodářské společnosti, dokončena v řádu týdnů či měsíců. 

V jižních Čechách dále HOCHTIEF VSB a.s. právě pracuje na zpevňování a opravách hrází jihočeských rybníků. 

Stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s. nabízí všem místním zastupitelstvům, hejtmanstvím a krizovým štábům pomoc při likvidaci povodňových škod.