HOCHTIEF VSB a.s. divize 9 o.z. rekonstruovala most v Blatné

17.12.2003

Admin

Dnes v dopoledních hodinách došlo ke zprovoznění stavby mostu ve městě Blatná v Jihočeském kraji. Slavnostního přestřižení pásky a otevření mostu se zúčastnili zástupci Krajského úřadu, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Města Blatná, projektantů a generálního dodavatele stavby HOCHTIEF VSB a.s., jehož divize 9 o.z. realizovala projekt v rámci rozšíření svých aktivit na segment dopravních staveb. Jedná se o komplexní výstavbu nového mostu jako realizaci jednoho 
z protipovodňových opatření, neboť původní železobetonový most byl stržen během povodní v srpnu r. 2002. 

Nový most je monolitická, dodatečně předpjatá, spojitá deska o třech polích o rozpětí 11+18+11 metrů. Celková délka nosné konstrukce činí 41,50 metrů, šířka mostního svršku je 12,50 m, šířka vozovky pak 8 metrů. Celkový objem betonových konstrukcí je 887 m3, z toho 357 m3 předpjatého betonu. 

Po obou stranách mostu jsou veřejné chodníky a železobetonové celomonolitické římsy opatřené zábradlím. Mezi kamennými obrubami chodníků je položena vozovka, která je dvouvrstvá, v tloušťce 100 mm. 

Výstavba mostu významným způsobem usnadní dopravní situaci ve městě Blatná.