Divize 9 realizuje unikátní projekty v Kutné Hoře

7.7.2003

Admin

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, jehož aktivním členem je HOCHTIEF VSB a.s., uspořádalo v polovině května 2003 v Rotundě Pavilonu A v areálu Brněnského výstaviště své 13. sympozium s mezinárodní účastí. 

Záštitu nad konáním sympozia převzali ministr dopravy České republiky Ing. Milan Šimonovský, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a Petr Zbytek, náměstek primátora města Brna. 
Letošní sympozium mělo ústřední téma „Prevence poruch jako nejefektivnější sanace betonové konstrukce“. Tématické zaměření sympozia se projevilo, kromě prezentace nejmodernějších sanačních technologií, velkou pozorností na změnu přístupu projektantů a investorů k životnosti a ekonomii betonových konstrukcí. Důraz na kvalitu projektového řešení stavby je významný trend v průmyslově vyspělých zemích, protože vede ve svých důsledcích k celkově nižším nákladům na stavbu v průběhu celé její životnosti. 

Na sympoziu byly dále uvedeny „Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí“, které vznikly v rámci Sdružení. Poskytují nestranný podklad pro formování společného přístupu k sanacím pro projektanty, dodavatele sanačních prací a správce objektů a současně podklad pro jejich smluvní vztahy. Sympozium mělo i svou společenskou stránku. Po slavnostním zahájení sympozia bylo předáno ocenění „Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí“, které obdržel rektor ČVUT v Praze Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc. Cenu „Sanační dílo roku 2002“ získala firma Sasta, s.r.o.