Divize 8 dokončila hrubou stavbu bílé vany budovy Beta

10.4.2004

Admin

V BB Centru v Praze Michli staví divize 8 jeden z velkých objektů – budovu Beta. Poněkud záhadné označení moderního administrativního centra vzniklo použitím prvních písmen z místních názvů Baarova (ulice) a Brumlovka. BB Centrum bude i v budoucnosti tvořeno převážně kancelářskými budovami, ale jeho součástí bude i moderní sportovní centrum, síť služeb a specializovaných restaurací. V budově Beta to např. má být mexická restaurace. Celkově najde v dokončeném BB Centru pracoviště přes 10 tisíc lidí. 
Výstavba budovy Beta začala koncem minulého roku a na konci března již vyrostla na úroveň okolního terénu. Končí tak technologicky zajímavá hrubá stavba tří podzemních podlaží této budovy. Je řešena osvědčenou firemní koncepcí bílé vany. To znamená, že se využívají izolační vlastnosti vodostavebního betonu, těsní se pracovní spáry a prostupy a spolu s opatřeními na potlačení tvorby trhlin tak vzniká velmi spolehlivá vodotěsná stavba. V podmínkách BB Centra je to velmi důležité, protože podzemní podlaží zasahují hluboko pod hladinu spodní vody. Přitom požadavky na kvalitu vnitřního prostředí podzemní části budovy jsou poměrně vysoké, protože kromě 331 parkovacích míst pro osobní automobily tam bude trafostanice, strojovna klimatizace, výměníková stanice a další provozy technického zázemí budovy. 
Budova Beta je založena s ohledem na lokální základové podmínky na 151 pilotách a 55 cm tlusté základové desce z betonu B30 V8. Zaběhnutá technologie bílé vany se poněkud zkomplikovala když se ukázalo, že zemní prostředí je zatíženo zvýšenou intenzitou bludných proudů, jejichž zdroj patrně souvisí s provozem na nedaleké trase C metra. Nepříznivá byla také poněkud vyšší agresivita podzemní vody. I v těchto ztížených podmínkách se ale ukázala vysoká přizpůsobivost technologie bílé vany. Na nejvíce zatížené podzemní stěně stačilo elektricky oddělit ocelové zápory Berlínského pažení od železobetonové konstrukce spodní stavby a celkově zvýšit ochranu bílé vany tenkou plošnou izolací plněnou bentonitem. 
V dubnu bude navazovat výstavba pohledově atraktivnější nadzemní části budovy. Osm nadzemních podlaží poskytne přes 15,5 tis.m2 kancelářských ploch a 1,5 tis.m2 ploch pro služby. Autorem architektonického řešení Bety je Ing.arch. Jan Aulík – Atelier A. Volná dispozice nadzemních podlaží a řešení fasády umožňují prakticky libovolné uspořádání vnitřních prostor, které musí být schopno plnit představy zákazníků, kteří v době výstavby ani nejsou vždy spolehlivě známi. 
BB Centrum bude v konečné podobě moderní příměstské administrativní centrum s výbornou dopravní dostupností. Podle záměrů investora má být skutečně dobrou adresou s evropskou úrovní. K nájemcům patří již nyní patří např. GE Capital Bank, Hawlett-Packard, General Electric, Xerox, Provident Financial, Goodyear, EuroTel a další. 
Pro HOCHTIEF je dobrou vizitkou, že po úspěšném dokončení stejně náročné stavby Alpha je Beta již druhou stavbou divize 8 v BB Centru. Výstavbu Bety úspěšně vede hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Kocmánek.