Čističkou udělaly Klatovy první krok do Evropské unie

10.6.2003

Admin

Přesně dvacet měsíců uplynulo od doby, kdy v klatovské čistírně odpadních vod předal starosta města Karel Mráz symbolický klíč Václavu Matyáši z akciové společnosti HOCHTIEF která se výraznou měrou podílela na rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních vod. 

Za plného provozu a v průběhu dvou zimních období se zrealizovala stavba, která je jednou z největších investičních akcí v Plzeňském kraji. Vlastní přípravu na tak rozsáhlou stavbu jsme začali už v roce 1996. O tři roky později bylo rozhodnuto o získání prostředků a pak následovala mravenčí práce v podobě tendrové dokumentace a podrobných příprav, které natolik rozsáhlá akce vyžaduje, řekl Václav Kutil, hlavní inženýr stavby. Připomněl zároveň, že spíše než vlastní rozhodování úředníků v Bruselu o tom, zda Klatovy získají finance, či nikoliv, byla mnohem složitější vlastní příprava na akci. Rekonstrukce si vyžádala 242 milionů korun. Velkou část uhradila Evropská unie z programu Phare CBC, o zbytek se podělily město a Státní fond životního prostředí. V budoucnu se chtějí Klatovští pustit do další rozsáhlé akce. Projekt nese název Klatovy - město čisté a týká se oprav kanalizace. Také pro tento účel jsme zažádali o prostředky z dalšího evropského fondu, Ispa, upřesnil starosta Klatov Karel Mráz. Jak připomněl Václav Kutil, peníze na celkovou investici oprav kanalizace se budou dělit podobným měřítkem jako v případě čističky: 70 procent z Evropské unie, pět procent ze Státního fondu životního prostředí a 25 procent zůstane na investorovi, tedy na městu Klatovy. Žádost o peníze na opravu kanalizace je o to složitější, že existuje minimální částka, na kterou musí celkové náklady za investiční akci dosáhnout, dodal starosta.