HOCHTIEF

Rekonstrukce Hangáru B je v dvouměsíčním předstihu

3.1.2006

Admin

Na letišti Praha Ruzyně – Terminál Jih v těchto dnech probíhá rekonstrukce Hangáru B. Investorem je ČSA, přičemž HOCHTIEF VSB provádí tuto zakázku prostřednictvím své stavební divize 8.

Jde o částečnou rekonstrukci objektu, který byl postaven v 30. letech 20. století pro potřeby civilního letiště Praha v Ruzyni. V části objektu je již fungující výcvikové středisko VPL a v části, která je určena k rekonstrukci, se prováděly opravy letadel. Rekonstrukcí bude rozšířena kapacita výcvikového střediska o 5 simulátorů a učebních prostor pro cca 250 studentů. 

Práce spočívají v demolici stávajících podlah hangáru, 2. podlaží administrativního vestavku, demolici střechy a vnitřního vybavení lakovny. Objekt bývalé lakovny je nově zastřešen panely Partek a bylo sem vestavěno jedno podlaží. V hangárové hale je administrativní přístavek nastavěn o dvě podlaží, kde budou učebny a sociální zázemí. Nová třípodlažní vestavba v hangárové hale bude sloužit jako učebny, strojovny, sklady a počítačové sály. Veškeré vestavby mají ocelovou nosnou konstrukci (110 t), zakrytou trapézovým plechem a betonovými deskami. Další konstrukce jsou zděné a sádrokartonové, včetně podhledů. Základy pod trenažéry zaujímají 310 m2 podlahové plochy a bylo na ně spotřebováno 350 m3 betonu. 

Z exteriérových prací byla provedena výměna oken, zateplení fasády a nová střecha lakovny, na které jsou umístěny jednotky chlazení a vzduchotechniky. Práce na výkopech, základech a montáži ocelové konstrukce byly komplikovány stísněným prostorem haly a omezenou manipulací techniky v návaznosti na souběh dalších prací. 

Práce v tomto projektu započaly v červenci 2005 s termínem dokončení duben 2006. Přes změny projektu, vyžádané objednatelem v průběhu projektování i realizace, se podaří vhodným postupem prací a také díky příznivému počasí loňského podzimu zkrátit průběh výstavby o dva měsíce, dokončení díla a předání investorovi je plánováno na konec února 2006.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500