HOCHTIEF

HOCHTIEF VSB se aktivně podílí na projektu Europa na letišti Praha - Ruzyně

10.3.2004

Admin

V rámci slavnostního setkání účastníků projektu Europa na pražském letišti v Ruzyni ve čtvrtek odpoledne prezentoval generální ředitel HOCHTIEF VSB Ing. Václav Matyáš aktivity firmy, včetně účasti na výstavbě a modernizace letiště, kde v současnosti realizuje divize 8 výstavbu Prstu C terminálu Sever 2. 

Aktuální informace k současnému stavu objektu a průběhu výstavby: 

- Objekt je založen na pilotách, které jsou pod ním prakticky před dokončením, zbývá vyvrtat a zabetonovat piloty pod nástupními mosty. 
- V polovině ledna byla zahájena montáž prefabrikované nosné konstrukce, jejíž zhotovení se předpokládá do konce dubna (vlastní práce divize 8). 
- Rovněž je dokončeno: demolice osvětlovacího stožáru, dočasné oplocení Prstu C a dočasné osvětlení odbavovací plochy včetně výstražných světel. Dále probíhají monolitické základové konstrukce, demolice zpevněných ploch, přeložky a přípojky kanalizace. 

Od 1.března bude zahájena montáž nosné ocelové konstrukce (vlastní práce divize 8). Součástí výstavby Prstu C je i vybudování nového kolektoru podél odbavovací plochy v délce 330 m, u které bude zemní práce provádět divize 9, monolitická část je realizována subdodavateli. 

Prst C je 3 podlažní objekt nad obdélníkovým půdorysem, obvodový plášť je z hliníku, částečně prosklený. Součástí prstu je 8 teleskopických mostů pro přímý nástup a výstup cestujících z letade. Předpokládaná kapacita je cca 3.5 milionu cestujících ročně. Jejich pohyb mezi podlažími umožní eskalátory, travelátory a výtahy. Součástí vybavení jsou prostory pro občerstvení, obchody, sociální a technické zázemí objektu. 

V rámci letiště dokončil HOCHTIEF VSB také výstavbu Cargoterminálu pro ČSA. V Jenči realizuje výstavbu nového integrovaného střediska řízení letového provozu.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500