HOCHTIEF

HOCHTIEF VSB - generální dodavatel IATCC Praha

16.7.2004

Admin

České Řízení letového provozu reaguje na zvyšování hustoty letového provozu projektem Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC Praha), který je největší investicí v historii podniku. Náklady na vybudování střediska představují 1,2 miliardy korun, investice do technologického vybavení činí dvě miliardy. Polovinu celkových nákladů financuje ŘLP z vlastních zdrojů, druhá polovina je kryta bankovním úvěrem od Komerční banky. Generální dodavatel, společnost HOCHTIEF VSB, zahájil stavbu v červenci minulého roku, samotné nasazení nového střediska do provozu je plánováno na konec roku 2006.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500