HOCHTIEF

Získali jsme ocenění Stavba roku Zlínského kraje

Projekt "Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa" realizovaný v letech 2014 až 2015 byl oceněn hlavní cenou v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Výstavbou nového terminálu na jednom místě vzniklo sdružené nástupiště pro vlaky i autobusy a samostatné nástupiště pro autobusy, dále parkovací místa pro obyvatele i návštěvníky města a také prostor pro trochu odpočinku a relaxace.  Vytvořením odbočovacího pruhu k dopravnímu terminálu, světelné křižovatky a oddělením pojízdných tras od pěších došlo ke zlepšení organizace dopravy a bezpečnosti cestujících. Projekt důsledně dbal na požadavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  Stavba dopravního terminálu zajistila kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní automobilové a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500