HOCHTIEF

Pomáháme ČVUT s výzkumem životnosti cementobetonových krytů

Starý beton na dálnici D1 přežil bez větší úhony 40 let, zatímco nové silniční betony mají životnost pouze cca 25 let. Proč jemu tak? Co děláme v současné době jinak? Na tyto otázky se snaží odpovědět pracovníci Katedry mechaniky a Experimentálního centra ČVUT v Praze

V rámci spolupráce s Fakultou stavební jsme 30. 6. 2017 zprostředkovali provedení 9 jádrových vývrtů průměru 50 mm z povrchu stávajícího cementobetonového (CB) krytu na dálnici D1 hloubky 250 mm. Tyto vzorky budou sloužit pro fluorescenční mikroskopii s cílem zjištění šířky trhlin od jednotek mikrometrů výše, rozložených po tloušťce vozovky.

Dle našich hypotéz stojí za nižší životností vyšší autogenní smrštění, odpovídající vyšší třídě betonu. Jsou k dispozici mikrotomografická data z Imperial College, která tento trend jasně potvrzují. Proto se snažíme tuto hypotézu potvrdit na vzorcích v rámci projektu TAČR-CESTI.

Je zřejmé, že zájem o výsledky projevil i největší investor na poli silničních staveb ŘSD ČR, kterého trápí nízká životnost CB krytů a nutnost náročných oprav relativně nových CB krytů.