HOCHTIEF

Náročná demolice mostu na D1 zahájena

Od pondělí 12.6.2017 realizují pracovníci divize Dopravní stavby na modernizovaném 4. úseku dálnice D1 mezi Ostředkem a Šternovem demolici mostu přes Křešický potok.

Kolmý most, který je dlouhý bezmála 150 m, zde přemosťuje hluboké údolí potoka se strmými údolními svahy. Nosnou konstrukci mostu tvoří prefabrikovaná trámová konstrukce o pěti prostých polích. Příčný řez nosné konstrukce tvoří trámový rošt z předpjatých prefabrikovaných nosníků s vyrovnávací deskou. Založení nosné konstrukce je plošné. Demolici celého mostu včetně spodní stavby plánují stihnout nejdéle za 21 dní.    

K samotnému postupu demolice: Po odfrézování vozovky bude provedeno jemné vydrcení jednoho až dvou nosníků pomocí pásového rypadla v blízkosti mostu, na němž bude zachována doprava. Poté se provede oddilatování zbývajících jednotlivých nosníků od sebe. Po vydrcení krajních nosníků bude provedeno uvolnění každého jednotlivého nosníku tohoto pole v místě příčníku navazujícího pole. Po tomto uvolnění bude každý nosník snesen dolů na terén, kde bude postupně dále zpracováván.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500