HOCHTIEF

Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

6.4.2011

Admin

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - 6. dubna 2011 – V nádherných prostorách zámku Moravská Třebová se za účasti představitelů města starosty Miloše Izáka, místostarostů Václava Mačáta a Pavla Brettschneidera a zástupce dodavatelské společnosti HOCHTIEF CZ a. s., obchodního ředitele divize Pozemní stavby Davida Horáka, konalo slavnostní zahájení projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.

Projekt zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace o celkové dálce 17 825 m ve třech uvedených místních částích, v ulici Anenské údolí v Moravské Třebové a modernizaci čističky odpadních vod v blízkých Linharticích. Veřejné kanalizační přípojky budou zbudovány v délce 5 120 m.
Modernizací projde i čistička odpadních vod v Linharticích. Stávající čistička totiž nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech kvality vypouštěných vod a kalového hospodářství. Město si od rekonstrukce čističky slibuje i zlepšení jakosti povrchových vod v řece Třebůvce, která je recipientem vyčištěných odpadních vod.

Zadavatelem je Město Moravská Třebová a dodavatelem společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500