HOCHTIEF

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace ve Strakonicích

23.2.2012

Admin

STRAKONICE - Tým závodu Čechy jih, divize Pozemní stavby dokončil intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod ve Strakonicích a vybudování nových stokových sítí, kterými budou odpadní vody dopravovány na čistírnu.

Záměrem investora, kterým je v tomto případě město Strakonice, bylo kromě zvýšení kapacity čistírny odpadních vod ve Strakonicích i zlepšení ukazatelů znečištění podzemních vod znečišťovaných vlivem netěsností kanalizace. Očekává se také zvýšení kvality vody v řece Otavě, do které jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny.

Dodavatelem stavby bylo sdružení „Strakonice – čisté město“. Společnost HOCHTIEF CZ byla v tomto sdružení vedena jako druhý člen sdružení s 30 % podílem. Generálním projektantem stavby byla firma Hydroprojekt CZ, a.s.. Správcem stavby bylo vybráno sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Mott MacDonald, Praha, spol. s r.o. Provozovatelem stokové sítě a čistírny odpadních vod ve Strakonicích jsou Technické služby Strakonice s.r.o. Investorem je město Strakonice.

Stavba intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace byla rozdělena do čtyř podprojektů. Termín výstavby tohoto rozsáhlého projektu byl od března 2010 do prosince 2011.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500