HOCHTIEF

Temelín, Jaderná elektrárna Temelín

Jadernou elektrárnu tvoří soubor stavebních objektů a technologických zařízení, které slouží, obdobně jako u klasických elektráren, k přeměně tepelné energie na elektrickou.

Informace:

Lokalita: Temelín
Investor: České energetické závody, a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba technologických objektů
Doba výstavby: 06/1986 - 07/2003
Hlavní ukazatele Stanovený výkon: 2 x 1000 MW
Objekty hlavního výrobního bloku: 2 798 417 m3/OP
Objekty administrativní a provozní: 269 241 M3/OP
Kanalizace, voda, kabelové kanály: 73 490 bm
Popis

Vlastním zdrojem tepla na JE Temelín je štěpná reakce jaderného paliva, která probíhá v aktivních zónách dvou reaktorů typu VVER 1000. Vzniklé teplo je z reaktoru odváděno chladivem ve čtyřech smyčkách do parogenerátorů, kde v mezitrubkovém prostoru výparníku probíhá generace páry. Pára je odváděna parovody k turbosoustrojí. Elektrický výkon bloku je z turboalternátorů vyváděn k blokovým transformátorům a přes rozvodnu Temelín do republikové sítě.

Vlastní technické řešení investičních celků JETE obsahuje vedle dvou hlavních výrobních bloků i soubor několika set dalších objektů, které s provozem elektrárny buď souvisejí, nebo jej přímo podmiňují a lze je rozdělit do následujících skupin:

- zajištění médií a likvidace odpadů

- rozvody inženýrských sítí

- dílenské, skladovací a opravárenské prostory

- administrativní a sociální objekty

- objekty zajišťující kontrolu a bezpečnost provozu

Tyto objekty byly stavebně dokončeny k termínu uvedení hlavního výrobního bloku do provozu.

 

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500