HOCHTIEF

Kladno, Nákupní centrum Kročehlavy

Jihovýchodní okraj Kladna se stal místem pro výstavbu obchodního centra Shopping Mall Kladno. Moderní objekt v dohledné době rozšíří a doplní nabídku obchodů, restaurací a relaxačních center v mikroregionu Kladenska.

Informace:

Lokalita: Kladno
Investor: CPDP Shopping Mall Kladno
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 07/2007 - 07/2008
Hlavní ukazatele Celková plocha areálu OC: cca 60 285 m2
Z toho
objekty A,B, C: cca 21 478 m2
obestavěný prostor objektů A, B, C: cca 180 670 m3
prodejní plocha objektů A, B, C: cca 16 270 m2
Popis Komplex tří vzájemně propojených objektů A, B a C s jednopodlažní zástavbou je založen částečně na pilotách a částečně na základových patkách. Nosnou konstrukci objektů tvoří železobetonový tyčový skelet sestávající ze sloupů, přímopásových vazníků a vaznic. Obvodový plášť u všech objektů je kombinací zasklených ploch s kovoplastickou zateplenou sendvičovou konstrukcí. Součástí stavební dodávky společnosti HOCHTIEF CZ je vybavení objektů zařízeními ZTI, elektro, topení, chlazení apod., podmiňujícími provoz zařízení.

Funkčnost venkovních ploch i objektu OC zajistí v rámci areálu nové inženýrské sítě (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, přípojka tepla atd.).

Na ploše areálu OC přes 60 000 m2, v rozsahu cca 21 000 m2 budou prodejny jak s potravinářským, tak s průmyslovým spotřebním zbožím. Součástí komplexu je i administrativní a sociální zázemí zaměstnanců. Investor počítá s doplňkovou činností jako je výroba pekařských výrobků, příprava masných výrobků a provoz rychlého občerstvení.

Aby návštěvníci neměli potíže se zaparkováním, nabídne jim plánované parkoviště celkem 647 míst, dalších 50 míst bude vyčleněno pro zaměstnance.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500