HOCHTIEF

Chropyně, Skládky

Sanace skládky Chropyně.

Informace:

Lokalita: Chropyně
Investor: Městský úřad Chropyně
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 07/2010 - 03/2014
Popis

Předmětem prací bylo provedení rekultivace uzavřené, přibližně čtyřicet roků staré skládky. Z celé plochy byly odstraněny náletové dřeviny a sejmuta humózní vrstva zeminy. Původní těleso skládky bylo přetvarováno do požadovaných sklonů povrchu. Byl proveden odplyňovací systém, drenážní vrstva z kameniva a těsnící prvek z fólie PEHD včetně ochranných textilií. Na těsnění byla navezena ochranná vrstva zeminy, která byla překryta ornicí. Na povrchu skládky byl založen trávník a po obvodu vysázeny keře. Celá plocha rekultivované skládky byla odvodněna po obvodu odvodňovacími příkopy.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500