HOCHTIEF

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Environmentální prohlášení HOCHTIEF CZ a. s. vyhovuje příslušným požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Ověření nově vydaného Environmentálního prohlášení provedl  akreditovaný ověřovatel  STAVCERT Praha,  spol. s r. o. dne 18. května 2015.

Společnost HOCHTIEF CZ, která je zaregistrována v Programu EMAS pod registračním číslem CZ-000031, tak opětovně potvrdila držení dokladu o svém pozitivním vztahu k prostředí, ve kterém podniká.

Informace o vlivu činností HOCHTIEF CZ a. s. na životní prostředí a Environmentální prohlášení můžete v případě Vašeho zájmu získat v sídle organizace, případně využijte přímo kontakt na tiskového mluvčího nebo zašlete e-mail na kontaktní adresu info@hochtief.cz.

Environmentální prohlášení bylo aktualizováno v květnu 2016 a jeho plné znění naleznete zde.