HOCHTIEF

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Ověření II. aktualizovaného Environmentálního prohlášení provedl  akreditovaný ověřovatel  STAVCERT Praha,  spol. s r. o. dne 23. května 2017.

Společnost HOCHTIEF CZ, která je zaregistrována v Programu EMAS pod registračním číslem CZ-000031, tak opětovně potvrdila držení dokladu o svém pozitivním vztahu k prostředí, ve kterém podniká.

Informace o vlivu činností HOCHTIEF CZ a. s. na životní prostředí a Environmentální prohlášení můžete v případě Vašeho zájmu získat v sídle organizace, případně využijte přímo kontakt na tiskového mluvčího nebo zašlete e-mail na kontaktní adresu info@hochtief.cz.

Příští Environmentální prohlášení bude vydáno v květnu 2018.