HOCHTIEF

140 let HOCHTIEF

V roce 2013 oslavila skupina HOCHTIEF 140. výročí od svého založení.

První zmínky o společnosti bratří Helfmannů z roku 1873. V roce 1896 založená akciová společnost. Na konci 19. století společnost profituje na stavební boomu způsobeném vynalezením železobetonu a získává první zakázky v zahraničí. Od roku 1922 společnost sídlí v Essenu a v roce 1923 je přejmenovaná na HOCHTIEF. Po druhé světové válce se podílí na poválečné rekonstrukci Německa a opět proniká do zahraničí. V roce 1966 se HOCHTIEF stává nadnárodní korporací. V šedesátých letech 20. století HOCHTIEF získává zakázky v jaderné energetice. V druhé polovině 20. století začne HOCHTIEF těžit z neočekávaného zbohatnutí zemí vyvážejících ropu a stává se aktivním na Blízkém Východě.

Po poklesu aktivit skupiny v zahraničí se podnikání začalo opět slibně vyvíjet v letech devadesátých. V rámci restrukturalizace a expanze do východní Evropy kupuje v roce 1999 skupina HOCHTIEF majoritní podíl ve společnosti VSB, ze které se časem stává akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Do nového tisíciletí skupina vstoupila jako silná, všestranná společnost podnikající ve všech odvětvích stavebnictví a na všech světadílech.

Podrobnější informace o historii koncernu HOCHTIEF naleznete v informační brožuře vydané k 140. výročí založení společnosti HOCHTIEF.  

brozura

Stáhnout