HOCHTIEF

Etický kodex pro smluvní partnery

Náš etický kodex HOCHTIEF obsahuje závazná pravidla chování, jejichž dodržování zaměstnanci všech společností HOCHTIEF předpokládáme. Samozřejmostí je, aby všichni zaměstnanci v různých koncernových společnostech dodržovali zákony a nařízení v zemích, v nichž jsou činní, a spolehlivým způsobem plnili své povinnosti. Ve všech aspektech své obchodní činnosti musí vystupovat upřímně a čestně.

Také od našich partnerů očekáváme, že budou uznávat sociální zodpovědnost vůči vlastnímu podniku, vůči zákazníkům, dodavatelům a dalším obchodním partnerům, vůči životnímu prostředí a vůči společnosti.

V tomto etickém kodexu jsou stanoveny minimální podmínky, jejichž dodržování očekáváme od našich zákazníků, dodavatelů a dalších smluvních partnerů ("partner"). K nim patří mimo jiné:

  • dodržování zákonných předpisů aplikovatelného právního řádu
  • předcházení konfliktům zájmů
  • aktivní a účinný boj proti jakékoliv formě korupce a uplácení
  • zákaz nucené a dětské práce
  • respektování lidských práv
  • rovné pracovní podmínky
  • převzetí odpovědnosti za zdraví a bezpečnost zaměstnanců
  • respektování ochrany životního prostředí

Ke stažení zde: ETICKÝ KODEX PRO SMLUVNÍ PARTNERY