HOCHTIEF

HOCHTIEF je naše budoucnost

V období květen 2013 – říjen 2014 realizuje HOCHTIEF CZ a. s. projekt „HOCHTIEF je naše budoucnost“

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání mimopražských zaměstnanců společnosti. Důvodem k realizaci projektu je potřeba na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců a v konečném důsledku posílení konkurenceschopnosti firmy.

Klíčové aktivity projektu

 1. Vzdělávání pro zpracování nabídek a řízení staveb

  Zaměření na oblasti:

  • Projektové řízení stavby;
  • Ekonomika stavby;
  • Zpracování nabídek (zahrnuje také zlepšení spolupráce přípravy staveb s výrobní oblastí);
  • Smluvní zajištění staveb    
 2. Zaměření na zvýšení kvalifikace vybraných zaměstnanců v dělnických profesích:

  • Obsluha motorových vozíků;
  • Obsluha zdvihacích zařízení;
  • Jeřábník;
  • Vazač;
  • Svařování kovů;
  • Svařování kovů – pokročilý;
  • Strojník;
  • Práce na železničních mostech a tunelech;
  • Práce na železničním spodku a svršku.
    
 3. Posílení schopnosti firmy rozvíjet se vlastními kapacitami - zavedení mentoringu

  Naším cílem je vytvořit nástroje, které nám pomohou zavést principy mentoringu na jednotlivých divizích.

  Do vzdělávání budou zapojeni i zaměstnanci ve věku 50+.

 4. Rovné příležitosti žen a mužů

  Cílem této aktivity je podpořit a dále rozvíjet principy rovných příležitostí ve společnosti.