HOCHTIEF

Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky